Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Grodziski mazowieckie

Skład Zarządu SLD w Grodzisku Mazowieckim

 

Michał Sobolewski - Przewodniczacy

Bogdan Gos - Z-ca Przewodniczącego

Małgorzata Zarębska - Sekretarz

Justyna Kretszman - Skarbnik

Wojciech Szczepanowski - Członek Zarządu